Hoppa till huvudinnehåll

Neurologiska vårdavdelningen

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingång 18A, 5. våning, A-delen

Postadress

PB 52
20521 Åbo

På neurologiska vårdavdelningen undersöker och vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar och symtom. På avdelningen sköter vi patienter bl.a. med stroke, hjärntumörer, epileptiska anfall, inflammationssjukdomar i centrala och perifera nervsystemet och degenerativa sjukdomar i nervsystemet.

De flesta patienterna intas på avdelningen remitterade från jouren eller strokeenheten, en del kommer på läkarremiss för planerade ingrepp eller för prövning av behandlingar.

Behandlingen planeras, förverkligas och dess resultat bedöms för varje patient individuellt av ett samarbetsteam med neurologer, läkare i specialiseringsutbildning i neurologi, sjukskötare, närvårdare samt fysio-, ergo- och talterapeuter. Den övergripande behandlingen inkluderar vid behov bedömning av behovet för fortsatt behandling och rehabilitering. Vår målsättning är ett gott samarbete mellan oss, patienten och patientens anhöriga/kontaktperson.  Vi ansvarar för att uppfylla patientens individuella behov av rådgivning och handledning – målsättningen är att patienten efter en avslutad vårdperiod flyttar smidigt och tryggt hem eller till enheten för fortsatt vård.

Om mera detaljerad symtomuppföljning behövs, sker en del av vårdperioden på avdelning TF3 (neurokirurgiska avdelningen).

Vår avdelning sorterar under ÅUCS Neurocentrum.

Sjukhus