Hoppa till huvudinnehåll

Neurologi

Nyckelord:

Vi undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter över 16 år med neurologiska sjukdomar i Egentliga Finland. Vi delar information till sjuka, anhöriga och medborgare.

Vår vision är: effektiv vård – tillsammans på ett vänligt och uppskattande sätt

Jourpoliklinken på ÅUCS Akut är den enda platsen i Egentliga Finlands välfärdsområde där krävande neurologisk akutsjukvård och diagnostik, inklusive trombolysbehandling av hjärninfarkt, kan genomföras 24 timmar om dygnet alla dagar under året.

Vi ansvarar för neurologisk vård av personer över 16 år i Egentliga Finland. Vi har specialkompetens i neurologiska sjukdomar. Behandlingen av din sjukdom kan innefatta läkemedelsbehandling och/eller apparatbehandling. Patienter på neurologiska vårdavdelningen kommer i regel via jourpolikliniken. Du kommer till neurocentrets poliklinik med remiss från läkare och med tidsbokning. Till oss kan du komma med remiss också från platser utanför Egentliga Finlands område. 

Vår verksamhet är multiprofessionell. Utöver neurologens undersökning bedömer fysioterapeut, talterapeut och/eller ergoterapeut dina symtom och din funktionsförmåga. Hen ger dig anvisningar för fortsatt rehabilitering. Neuropsykologen bedömer vid behov dina minnesfunktioner och perceptuella funktioner och har nära samarbete med neurologer.

På sjukskötarmottagningen träffar du sjukskötaren till exempel när du får en ny diagnos eller när du har fått ett nytt läkemedel som innebär laboratorieuppföljning. Då koncentrerar vi oss tillsammans med dig på de utmaningar som sjukdomen medför i vardagslivet och hur du anpassar dig till dem. På läkemedelsmottagningen ger vi intravenösa eller injicerbara läkemedelsbehandlingar.

Neurologiska undersökningar

Vid utredning av neurologiska symptom är våra vanliga undersökningarna magnetundersökning av centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskeprov och neurofysiologiska undersökningar som EEG och ENMG. Ibland kan isotopundersökning av hjärnans ämnesomsättning eller hjärnreceptorer behövas på PET-enheten.

Neurologisk rehabilitering

Vi börjar med rehabiliteringen så snart ditt tillstånd tillåter det. Det kan omfatta olika stödformer i anslutning till motion, vardagsliv eller aktiviteter utanför hemmet. Syftet är ge dig stöd eller göra det lättare för dig i vardagen. Vid behov hänvisar vi dig till olika stödtjänster.

Vi tar upp olika ämnen

Vi diskuterar dessa frågor med dig om de har med din behandling att göra.

Ofta ställda frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor som gäller neurologisk vård.

Enheter

Neurologiska vårdavdelningen

På neurologiska vårdavdelningen undersöker och vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar och symtom. På avdelningen sköter vi patienter bl.a…

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurocentrum poliklinik, Salo

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Saloområdet.

Neurocentrum poliklinik, Loimaa

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Loimaaområdet.