Hoppa till huvudinnehåll

Rörelsestörningar hos vuxna

Nyckelord:

Rörelsesjukdomar är bland annat Parkinsons sjukdom, essentiell tremor, dystoni (hjärnbaserad störning i regleringen av muskelfunktionen), ataxi (störningar i koordinationen av rörelser) och Huntingtons sjukdom. På ÅUCS Neurocentrum vårdar vi patienter med rörelsestörningar mångsidigt och på ett patienter uppskattande sätt. Vi använder den senaste forskningsinformationen om läkemedelsbehandling, rehabilitering och behandling med hjälp av olika anordningar.

Parkinsons sjukdom är i huvudsak en neurologisk sjukdom hos äldre människor, vars huvudsymptom är skakningar, stela muskler och långsamma rörelser. Sjukdomen kan behandlas med ett stort antal olika läkemedel.

Vid svårbehandlad Parkinsons sjukdom kan en hjärnstimulator övervägas. Stimulatorn sätts in vid en neurokirurgisk operation, varefter den neurolog som specialiserat sig på rörelsestörningar justerar dess funktion.

Dystoni är en hjärnbaserad störning i regleringen av muskelfunktionen som yttrar sig i spänning i vissa muskler, ofrivilliga ryckningar eller tvångsställningar. Dystoni behandlas med läkemedel, regelbundna botulinuminjektioner och fysioterapi.

Enheter

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurologiska vårdavdelningen

På neurologiska vårdavdelningen undersöker och vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar och symtom. På avdelningen sköter vi patienter bl.a…

Neurocentrum poliklinik, Salo

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Saloområdet.

Neurocentrum poliklinik, Åbolands sjukhus

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.