Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning och behandling av minnessjukdomar

Nyckelord:

Minnesproblemen är vanliga bland befolkningen. På neurocentrets polikliniker utreder vi orsakerna till minnesstörningar och andra problem med informationsbehandlingen. Med de omfattande undersökningsmetoderna som är i bruk kan vi bedöma om det är frågan om ett sjukdomstillstånd. Behandlingen och stödåtgärderna planeras efter varje sjukdomstillstånd genom att lyssna på både patienten och de anhöriga. Minnesundersökningar av personer i arbetsför ålder gör vi på Neurocentrets poliklinik på ÅUCS stamsjukhus (U-sjukhuset).

Om förmågan att behandla, förstå eller minnas olika uppgifter försämras, kan orsaken vara en sjukdom som försämrar minnet och annan informationsbehandling. Progressiva minnessjukdomar är till exempel:

  • Alzheimers sjukdom
  • Lewykroppsdemens
  • Degeneration i pann- och tinningloberna
  • Minnessjukdom i samband med Parkinsons sjukdom

Enheter

Neurocentrum poliklinik, Åbolands sjukhus

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurocentrum poliklinik, Loimaa

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Loimaaområdet.

Neurocentrum poliklinik, Nystad

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Vakka-Suomiområdet.

Neurocentrum poliklinik, Salo

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Saloområdet.