Hoppa till huvudinnehåll

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar, Fyrsjukhuset

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 7

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

må–fr 7.30–15.00
må–fr 8.30–10.00, 13.00–15.00

Vi vårdar patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. Vi gör operationsbedömningar, planerar cancerbehandling och utför dagkirurgiska åtgärder.

Kettu

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Tidsbeställning och förfrågning vardagar tel 02 3131598 kl 8.30-10.00 och 13.00-15.00.

Vi hör till ÅUCS verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Jour

Vi tar hand om akuta fall, t.ex. skador i huvud- och halsområdet. Patienter som kommer med jourremiss tas emot i samma utrymmen som patienter med tidsbeställning. Beroende på antalet jourpatienter kan mottagningstiderna ändras.

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar är tills vidare dygnet runt på T-sjukhusets samjour. Anmäl dig i samjourens entréhall genom att trycka på könummerknappen.

Patienter med vårdrelation till öron-, näs- och halskliniken och de patienter som behöver brådskande rådgivning kan ringa sjukskötaren utanför tjänstetid, tfn. 02 313 1525. Övriga patienter kan ta kontakt med telefonrådgivningen vid T-sjukhusets jour, tfn. 02 313 8800.

Sjukhus