Hoppa till huvudinnehåll

Nära samarbete med föräldrarna – familjeorienterad intensivvård

Nära samarbete med föräldrarna (Vanhemmat Vahvasti Mukaan) är en utbildningsmodell som vi utarbetat på vår avdelning. Den är avsedd att främja familjecentrerad vårdpraxis inom intensivvården av prematurer.

Utbildningen baserar sig på antagandet att föräldrarnas närhet, omvårdnad och det nya mänskliga förhållandet är livsviktiga för den nyfödda. Denna relation till föräldrarna utgör en väsentlig och oersättlig inramning för barnets tillväxt- och utvecklingsmiljö. Genom närhet och deltagande i vården kan föräldrarna stöda utvecklingen av sitt barn också under den tid då bebisen vårdas på sjukhus.

Ofta har föräldrarna också ett naturligt behov att vårda och skydda sitt nyfödda barn genom närhet och genom att lära känna barnet. Således kan separation från det nyfödda barnet leda stress och obehag för föräldrarna. Föräldrarna har obegränsad rätt att delta i vården av sitt barn på sjukhuset och detta stöder också deras eget välbefinnande. Samtidigt stärks relationen till barnet.

Omständigheter som påverkar hur mycket tid föräldrarna har med sitt barn och hur mycket de deltar i vården av barnet beror på hur föräldrarna blir mottagna, hur de tillåts delta i barnets vård och hur deras åsikter beaktas i frågor gällande barnet. Träningen enligt modellen Nära samarbete med föräldrarna vill också påverka personalen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda: man vill påverka personalens sätt att stöda relationen mellan föräldrarna och den nyfödda och givetvis att arbeta i gott samarbete med föräldrarna.

Hela vår personal på prematuravdelningen har utbildats enligt modellen Nära samarbete med föräldrarna och enheten arbetar också som utbildningsenhet.

Se Nära samarbete med föräldrarna -video (Dreambroker, på engelska).