Hoppa till huvudinnehåll

Hematologiska avdelningen

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingång, vån. 7 (D-vingen).

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Vid hematologiska ansvarsområdet ger vi vård åt vuxna patienter som lider av olika blodsjukdomar, så kallade hematologiska sjukdomar.

De vanligaste tillstånden som behandlas är olika akuta och kroniska leukemier, myelom, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och aplastisk anemi.

En stamcellstransplantationsenhet verkar i anslutning till vår avdelning.

För patienternas bästa arbetar ett mångprofessionellt team på avdelningen. Teamet består av specialistläkare, läkare i specialiseringsutbildning, sjukskötare, närvårdare, avdelningssekreterare, anstaltsbiträden och vid behov också andra sakkunniga.

Våra patienter kommer på remiss.

Avdelningen och stamcellstransplantationsenheten ingår i hematologiska sektionen. Samarbetet med laboratoriet är tätt.

Sjukhus