Hoppa till huvudinnehåll

Cancerdiagnostik och ärftligthet

Nyckelord:

Cancerscreening innebär systematiskt sökande efter förstadier eller tidiga skeden av cancer.

Syftet är att minska dödsfall som den cancertypen som screenas förorsakar. I Finland är kommunerna enligt lagstiftningen skyldiga att anordna cancerscreening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Om ett positivt resultat hittas på den första skärmen betyder det inte direkt att det är cancer. Cancer diagnos kommer endast att bekräftas genom ytterligare undersökningar.

Om man misstänker cancer, kan olika undersökningar användas för att bekräfta om det är så eller inte. Läkarundersökning görs först.  På basis av vad läkaren funnit, ordinerar hen nödvändiga laboratorie- och bildundersökningar samt åtgärder som behövs för att fastställa vad det är frågan om.  Om det är cancer, ger bildundersökningarna en uppfattning om hur spridd den är.

För att bekräfta att det är cancer och vilken typ av cancer behövs en provbit eller ett cellprov av tumören.  En specialistläkare i patologi undersöker proven.

Du får alltid noggranna anvisningar från enheten som undersöker och behandlar dig för hur du ska förbereda dig för undersökningarna.