Hoppa till huvudinnehåll

Hjärnskador hos barn

Nyckelord:

Lindriga hjärnskador hos barn är ett vanligt skäl att söka sig till läkare. En liten del av barnen har dock kliniskt betydande hjärnskada, och identifierande av sådan är det viktigaste målet för den initiala vården och undersökningarna.

Återhämtningen efter en mycket lindrig hjärnskada alltså så kallad hjärnskakning sker tämligen snabbt hos barn. Utmaningen är att identifiera de barn som behöver uppföljning.

Vanliga symtom efter en stöt mot huvudet är huvudvärk, illamående och kräkningar, yrsel och sömnighet samt förvirring. Typiskt lättar och försvinner dessa symtom på några dagar.

Ifall det som följd av stöten mot huvudet uppstår medvetslöshet, minneslucka, förvirring eller krampande är det fråga om allvarligare hjärnskada än hjärnskakning. Då bör man söka sig till läkare.

Enheter

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopedi

På avdelningen vårdas i huvudsak barn och unga under 16-år som behöver kirurgisk vård. I undantagsfall kan våra patienter även vara unga vuxna.

Barnneurologiska polikliniken och dagsjukhuset

Lastenneurologisessa yksikössä tutkimme ja hoidamme lapsia joilla on todettu tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus tai merkittävä kehitysviive.

SV Kehitysneurologian vastaanotot

Lastenneurologisessa yksikössä tutkimme ja hoidamme lapsia joilla on todettu tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus tai merkittävä kehitysviive.

Lastenneurologian poliklinikka, Mäntymäki

Lastenneurologian Mäntymäen toimipiste on suunnattu ensisijaisesti turkulaisille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat lastenneurologista…