Hoppa till huvudinnehåll

Hjärnskador hos barn

Nyckelord:

Lindriga hjärnskador hos barn är ett vanligt skäl att söka sig till läkare. En liten del av barnen har dock kliniskt betydande hjärnskada, och identifierande av sådan är det viktigaste målet för den initiala vården och undersökningarna.

Återhämtningen efter en mycket lindrig hjärnskada alltså så kallad hjärnskakning sker tämligen snabbt hos barn. Utmaningen är att identifiera de barn som behöver uppföljning.

Vanliga symtom efter en stöt mot huvudet är huvudvärk, illamående och kräkningar, yrsel och sömnighet samt förvirring. Typiskt lättar och försvinner dessa symtom på några dagar.

Ifall det som följd av stöten mot huvudet uppstår medvetslöshet, minneslucka, förvirring eller krampande är det fråga om allvarligare hjärnskada än hjärnskakning. Då bör man söka sig till läkare.

Enheter

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi och dagkirurgi

Vi vårdar barn och unga i åldern 0–16 år inom alla medicinska verksamhetsområden för barnkirurgi och barnortopedi.

Barnneurologiska polikliniken, Fyrsjukhuset

På kliniken för barnneurologi på Fyrsjukhuset undersöker och behandlar vi barn som har diagnostiserats eller misstänks ha en neurologisk sjukdom eller en…

Pediatrisk neurologi utvecklingsneurologisk mottagning, U-sjukhuset

På kliniken för barnneurologi på Fyrsjukhuset undersöker och behandlar vi barn som har diagnostiserats eller misstänks ha en neurologisk sjukdom eller en…

Barnneurologiska polikliniken, Tallbacka

Den pediatriska neurologiverksamheten i Tallbacka riktar sig främst till barn och ungdomar från Åbo som behöver specialiserad pediatrisk neurologisk vård…