Hoppa till huvudinnehåll

Vård av neurokirurgisk patient

Nyckelord:

Vi behandlar vuxna och barn med sjukdomar i centrala nervsystemet och skelettet.

Våra patienter kommer både från Egentliga Finlands område och från övriga Finland och utlandet. Våra största grupper är patienter med:

  • hjärnskada,
  • hjärntumör,
  • hjärnblödning,
  • sjukdomar i skelettet samt
  • cirkulationsstörningar i hjärn- och ryggmärgsvätskan.

Vi behandlar också patienter med bland annat rörelsestörningar, smärta och epilepsi med neurokirurgiska metoder. 

I vår behandling använder vi så många av de senaste metoderna som möjligt. Vi har tillgång till omfattande bilddiagnostik- och undersökningstjänster som till exempel PET-undersökning. Våra patienter vårdas förutom på vår vårdavdelning även på strokeenheten och på barnkirurgiska vårdavdelningen. Våra patienter kommer till våra tjänster under jourtid eller planenligt.

Undersökningar och åtgärder

Till dig som kommer för operation

Enheter

Neurokirurgiska polikliniken

Vid den neurokirurgiska polikliniken diagnostiseras kirurgiska sjukdomar i centrala nervsystemet och ryggraden. Vi planerar behandlingen för…

Neurokirurgiska vårdavdelningen

Vi erbjuder högklassig och effektiv vård och behandling av patienter med kirurgiska sjukdomar i centrala nervsystemet, skallen och ryggraden/ryggmärgen…

Neurocentrum poliklinik, Åbolands sjukhus

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.