Hoppa till huvudinnehåll

Bebisvänligt andningsstöd för nyfödda (NAVA)

En del nyfödda behöver stöd för sin andning. Detta kan bero på att lungorna inte är fullt utvecklade eller på någon lungsjukdom. Andningen kan stödas med respirator (ventilator), synkroniserad icke-invasiv ventilation, kontinuerlig övertrycksbehandling (nCPAP) eller högflödessyrgasgrimma (high flow grimma). Den nya NAVA-tekniken (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) har på ett avgörande sätt förbättrat användningen av ventilationsstöd för nyfödda. I denna teknik registreras andningscykeln och ventilationen styrs av en elektrisk signal (EAdi-signal) från mellangärdet.

Ibland kan behovet av andningsstöd pågå i veckor, särskilt för prematurer. Andningsstödet väljs enligt barnets lungsituation. Då andningsstödet är optimalt, blir andningsarbetet lättare för barnet, tillväxten stöds och olägenheterna som andningsstödet förorsakar på lungorna och hjärnan minimeras.

Utbildning

​Baby Friendly Ventilation är en forskningsgrupp inom ÅUCS.  Gruppen har arrangerat internationella NAVA-kurser sedan år 2014. NAVA står för Neurally Adjusted Ventilatory Assist (neuralt anpassat andningsstöd).  Det gäller tvådagarskurser med både föreläsningar och klinisk praktik bedside (vid sängen) hos nyfödda på intensivvårdsavdelningen. På kurserna behandlas också patientfall som presenteras såväl av arrangörerna som av deltagare. Läkare och skötare från hela världen deltar, bl.a. från Japan, Sydkorea, Kina, Australien, Kroatien, Belgien, Norge, Sverige, Danmark, Estland och Finland. Feedbacken från kurserna har varit utomordentlig!

Kontaktuppgifter

E-post: NAVA@tyks.fi