Hoppa till huvudinnehåll

Nära samarbete med föräldrarna - forskning

Effektiviteten av utbildningen enligt principen Nära samarbete med föräldrarna genomgår som bäst vetenskaplig bedömning vid fem intensivvårdsavdelningar för prematurer (universitetsklinikerna i Åbo och Uleåborg samt centralsjukhusen i Björneborg, Lahtis och Vasa).

Forskningen fokuserar på den omedelbara inverkan och på långtidsinverkan av den införda utbildningsmodellen ur barnets, föräldrarnas och personalens synvinkel. Inverkan av Nära samarbete med föräldrarna-utbildningen undersöks i olika sammanhang: på central- och universitetssjukhus, i mindre och i större vårdenheter som alla har sina särdrag.

De första resultaten av intervjuundersökningarna med sjukskötare visar att utbildningen lyckats med att ändra attityderna och arbetssätten bland den första utbildningskullen. Efter utbildningen var nämligen föräldrarna på riktigt välkomna till avdelningen när som helst under dygnet, oberoende av om barnet genomgick något ingrepp eller om skötarna hade rapporttider.

Föräldrarna blev integrerade i vårdteamet, och de inhämtade dagligen värdefull information om hur deras barn mådde. De deltog också i vårdbeslut.