Hoppa till huvudinnehåll

Bebisvänligt andningsstöd för nyfödda (NAVA) – forskning

Målsättningen för forskningsgruppen Baby Friendly Ventilation är att utveckla mer patientvänliga metoder för att stöda andningen hos nyfödda.

Gruppen arbetar inom intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid ÅUCS. Där utreder man bl.a. följande egenskaper hos den nyfödda:

  • regleringen av andningsfunktionen
  • andningsarbetet som krävs av olika former av andningsstöd
  • inverkan av olika former av respiratorbehandling på barnets fysiologi
  • inverkan av läkemedelsbehandlingarna på andningsarbetet
  • inverkan av NAVA-andningsstödet på det kliniska vårdresultatet.

Människans andningscentrum reglerar andningen genom elektriska signaler via nervbanor från hjärnan till mellangärdet. Principen för NAVA-ventilationsstöd grundar sig på kontinuerlig mätning av denna elektriska signal (den så kallade EAdi-signalen - Electrical Activity of the Diaphragm eller elektrisk aktivitet i mellangärdet). För mätningen används en specialkonstruerad näsmagslang som kallas Edi-kateter.

EAdi-signalen förstärks, överförs i digital form och icke-önskade elektriska impulser från närmiljön filtreras bort. I NAVA-ventilationstekniken signalerar denna nervbanebaserade (neurala) EAdi-signal att respiratorn ska prestera en ny utblåsning. På detta sätt följer respiratorn patientens andning synkroniskt. Patientens andningsfrekvens, inandningstid, tryck och andningscykelns slut kontrolleras också av NAVA-ventilationstekniken. Således fungerar patienten och respiratorn synkroniskt också gällande andningsdjupet och tidpunkten för andningscykelns slut.

Forskningsgruppen Baby Friendly Ventilation består av:

Vilhelmiina Parikka

Neonatologi, LT

Arata Oda

Neonatologi, LL

Heli Mäntylä

Tutkimushoitaja