Hoppa till huvudinnehåll

Neurologiska avdelningen, Tallbackens sjukhus

Nyckelord:

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Tallbackens sjukhus
Kommunalsjukhusvägen 20
Åbo
Byggnad 1A, 3:e våningen

Postadress

20700 Åbo

Vi behandlar vuxna patienter med akuta neurologiska sjukdomar. På avdelningen behandlas sjukdomar som bland annat hjärnskada, cirkulationsstörningar i hjärnan i det akuta eller subakuta skedet, intrakraniell blödning, infektion i centrala nervsystemet eller epilepsi.

Patienterna överförs till neurologiska avdelningen för fortsatt vård och rehabilitering när vård på övervakningsnivå inte längre behövs. I rehabiliteringen och vården betonas multiprofessionellt samarbete. Vi har nära samarbete med anhöriga, hemvården och rehabiliteringsinstanserna inom öppenvården. 

Målet med vården och rehabiliteringen är att stödja patientens självständighet och återställa funktionsförmågan och hjälpa patienten och patientens närstående att anpassa sig till förändringar som sjukdomen orsakar. Vården och rehabiliteringen bygger på patientens individuella behov. När vårdperioden på avdelningen avslutas försöker vi försäkra oss om en trygg och planerad utskrivning eller alternativt en smidig förflyttning till platsen för fortsatt vård eller rehabilitering. 

Det är av största vikt att patienten binder sig till vården och rehabiliteringen för att detta ska lyckas. De anhöriga har en viktig roll i att stödja patientens ork. 

Majoriteten av patienterna kommer för fortsatt vård från ÅUCS Neurocentrums avdelningar. En del av patienterna kommer direkt från ÅUCS Akuten, och ibland förflyttas patienterna också till avdelningen från neurologiska polikliniken på ÅUCS Tallbackens sjukhus.  

Sjukhus